Wysiękowe zapalenie ucha

Co to jest wysiękowe zapalenie ucha lub zapalenie ucha środkowego?

Otovent - wysiękowe zapalenie ucha środkowegoUcho podzielone jest na trzy części:

- ucho zewnętrzne (małżowina, przewód słuchowy zewnętrzny),

- ucho środkowe (gdzie znajdują się kosteczki słuchowe oraz najczęściej pojawia infekcja) oraz

- ucho wewnętrzne (gdzie znajdują się nerwy i ośrodek równowagi).

Granicę pomiędzy uchem zewnętrznym, a środkowym stanowi bębenek. Jest to cienka błona bębenkowa oddzielająca ucho środkowe od ucha zewnętrznego.

Ucho środkowe natomiast jest połączone z jamą nosowo-gardłową poprzez trąbkę słuchową (tzw. trąbka Eustachiusza).

W prawidłowych warunkach ucho środkowe wypełnione jest powietrzem, o ciśnieniu równym ciśnieniu atmosferycznemu. W utrzymaniu równowagi ciśnień po obu stronach błony bębenkowej bierze udział trąbka słuchowa.

Jeżeli z jakiegoś powodu dojdzie do jej zablokowania jak np. w przebiegu przeziębienia, przerostu migdałka gardłowego, funkcja trąbki Eustachiusza zostaje upośledzona. Następstwem tego jest rozwój ujemnego ciśnienia (podciśnienia)  w uchu środkowym, co z kolei doprowadza do gromadzenia się tam płynu - wysięku. Po pewnym czasie płyn może stać się gęsty i kleisty. Stan taki pogarsza przewodzenie dźwięków przez układ błona bębenkowa i kosteczki słuchowe, co skutkuje tym, że dziecko zgłasza pogorszenie słuchu.

Wysiękowe zapalenie ucha jest bardzo powszechne. 8 na 10 dzieci cierpi z tego powodu  przynajmniej raz przed ukończeniem 10 roku życia.

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (OME)

Wysiękowe zapalenie ucha jest bardzo częstym schorzeniem. Dotyka około 80% dzieci w trakcie ich dzieciństwa. Istnieje wiele nazw tej jednostki jak na przykład zapalenie ucha środkowego z wysiękiem, surowicze zapalenia ucha środkowego lub skróty z  języka angielskiego Glue ear, OME, OMS.  Ponad 7 na 10 dzieci przynajmniej jeden raz w życiu chorowało na wysiękowe zapalenia ucha przed ukończeniem 4 lat. Chłopcy chorują częściej niż dziewczynki.

Otovent® zarówno wyrównuje, jak i zapobiega

Otovent jest jedyną skuteczną klinicznie, niechirurgiczną metodą leczenia wysiękowego zapalenia ucha. Wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym jest znanym i ważnym mechanizmem w leczeniu zaburzeń ucha środkowego u dzieci. W normalnych warunkach ciśnienie w uchu środkowym jest wyrównywane przy połykaniu lub ziewaniu. Jeśli mechanizmy regulujące ujemne ciśnienie w uchu środkowym nie są w pełni skuteczne, po kilku tygodniach  w uchu środkowym pojawia się lepka, kleista wydzielina, co w konsekwencji prowadzi do upośledzenia słuchu.

Otovent jest sprawdzoną, pierwszorzutową metodą leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Stosując tę metodę Otovent do 50% pacjentów może uniknąć zabiegu umieszczenia rurek wentylacyjnych w błonie bębenkowej.

Metoda Otovent®

Metoda OtoventMetoda Otovent jest to potwierdzona klinicznie opcja leczenia z wyboru ujemnego ciśnienia w uchu środkowym, która pomaga uniknąć chirurgicznego zabiegu zakładania rurek wentylacyjnych w błonie bębenkowej ucha pacjenta.

Jest to nieinwazyjny, w 100% wolny od substancji chemicznych i leków sposób leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego, rekomendowany przez lekarzy laryngologów w ciągu ostatnich 20 lat.

Dziecko napełnia balon medyczny powietrzem wdmuchiwanym przez nos. Wyrównuje w ten sposób ciśnienie w uchu i łagodzi objawy ze strony ucha środkowego.

Dzieci mogą używać zestawu Otovent w domu pod nadzorem rodziców. Leczenie jest bezbolesne, bez efektów ubocznych i zajmuje niewiele czasu.

Otovent należy stosować 2-3 razy dziennie, aż do całkowitego usunięcia płynu wysiękowego z ucha środkowego.

Dwie fazy metody Otovent

Metoda Otovent wytwarza dodatnie ciśnienie (nadciśnienie) w nosogardle, które za pośrednictwem trąbek słuchowych wyrównuje ujemne ciśnienie w uchu środkowym.

Dla dzieci faza nadmuchiwania balonu nosem jest traktowana jak zabawa, co znaczenie poprawia współpracę i zwiększa skuteczność leczenia. W przeprowadzonych badaniach klinicznych nie zaobserwowano działań niepożądanych.

Stosowanie metody Otovent można podzielić na dwie fazy

  • faza nadmuchiwania (inflacji) i
  • faza wypuszczania powietrza z balonu (deflacji)

Faza nadmuchiwania balonu (inflacji) : Jest to modyfikacja metody Valsalvy (próba wydechu przy zamkniętych drogach oddechowych), która zwiększa ciśnienie w części nosowej gardła. W tej fazie może wystąpić już wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym pacjenta.

Fazę wypuszczania powietrza z balonu (deflacji): Jest to modyfikacja metody Politzera (wdmuchanie pod ciśnieniem powietrza do ucha środkowego podczas połykania), gdzie  napływające powietrze do ucha środkowego podczas przełykania wyrównuje ciśnienie w uchu środkowym. W tej fazie wykorzystane jest zjawisko otwarcie trąbki słuchowej podczas przełykania.

Otovent - działanie zestawu otowent - (autoinflacja)

Jak korzystać z zestawu Otovent ?Otovent - instrukcja - korzystanie z zestawu Otovent

  1. Podłączyć balon do końcówki nosowej. Prawą ręką mocno docisnąć okrągłą część końcówki nosowej do prawego otworu nosowego. Palcami lewej ręki zatkać lewy przewód nosowy. Przycisnąć skrzydełko nosa z lewej strony w taki sposób by szczelnie zatkać lewy przewód nosowy.
  2. Głęboko wciągnąć powietrze i zamknąć usta. Nadmuchać balon prawym otworem nosowym, aż osiągnie rozmiar grejpfruta.
  3. Powtórzyć procedurę dla lewego otworu nosowego.

Leczenie jest skuteczne, jeżeli dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.

Jeśli dziecko nie odczuwa żadnej zmiany w uchu

  • Należy powtórzyć punkt 2, przechylając głowę lekko do przodu, a następnie w prawo.
  • Powtórzyć punkt 3.
  • Gdy balon zostanie nadmuchany szczelnie docisnąć końcówkę nosową do otworu nosowego i przełknąć ślinę. Powietrze z balonu będzie uchodzić wstecznie w kierunku nosa.

Leczenie jest skuteczne, jeśli dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.

Uwaga! Każdy balon można napełniać maksymalnie 20 razy. (wtedy ciśnienie do przedmuchiwania trąbek słuchowych jest skuteczne)

Otovent - wysiękowe zapalenie ucha środkowegoUcho podzielone jest na trzy części:

Otovent® zarówno wyrównuje, jak i zapobiega

Metoda Otovent

Metoda Otovent

Otovent® zarówno wyrównuje, jak i zapobiega

Metoda Otovent®

Metoda Otovent

Otovent - wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Metoda Otovent

Logotyp -Otoventu

Otovent - wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Metoda Otovent

Otovent - działanie zestawu otowent - (autoinflacja)

Otovent - instrukcja - korzystanie z zestawu Otovent

Logotyp -Otoventu

Otovent - wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Metoda Otovent

Otovent - instrukcja - korzystanie z zestawu Otovent