Loty samolotem

Otovent - samolot

Otovent - wyrównuje ciśnienie w uchu środkowym podczas lotu samolotem

Barotitis - zapalenie ucha środkowego

Barotitis jest to ostry stan zapalny ucha, który rozwija się w wyniku narastającego ujemnego ciśnienia w uchu środkowym. Pojawia się w następstwie zmian otaczającego nas ciśnienia.  Przykładem jest kabina samolotu podczas schodzenia do ladowania.

Charakterystycznymi objawami tego stanu są ból oraz przemijające pogorszenie słuchu w chorym uchu. Sporadycznie tym objawom mogą towarzyszyć zawroty głowy i upośledzenie słuchu o bardziej trwałym charakterze.

Pomocą w tego typu sytuacjach jest zestaw OTOVENT, który ułatwia wyrównanie ciśnienia w uchu środkowym..

Częstość występowania  Barotitis  to około 10% wśród osób dorosłych i 20% wśród dzieci. W badaniu opublikowanym w 2004 roku stwierdzono, że 14% ze 188 pasażerów doświadczyło objawów Barotitis podczas lotu samolotem. Liczba ta zmalała do 6% po zastosowaniu metody OTOVENT.

Otovent - cisnienie w uchu środkowym przed startem samolotuPrzed startem samolotu

Wyrównane ciśnienie w uchu środkowym

Otovent - układ cisnień w uchu środkowym przy wznoszeniu, starcie samolotuPodczas startu (wznoszenia)

Wzrost ciśnienia w uchu środkowym

Otovent - ciśnienie w uchu śrdokowym przy lądowaniu samolotuPodczas lądowania samolotu

Przy dysfunkcji trąbek słuchowych powstaje podciśnienie w uchu środkowym. Błona bębenkowa jest wciągnięta. Słuch jest prawidłowy

Otovent - ból ucha po wylądowaniu samolotu, barotitis, niedosłuchPo wylądowaniu samolotu

Przy dysfunkcji trąbek słuchowych. Podciśnienie w uchu środkowym. Błona bębenkowa jest wciągnięta. Słuch jest pogorszony.

Ujemne ciśnienie w uchu środkowym może rozwinąć się podczas podróży samolotem. Szczególnie nasila się podczas schodzenia do lądowania, gdy ciśnienie w kabinie samolotu rośnie, a trąbka słuchowa ma zaburzoną drożność. Brak jest wówczas możliwości wyrównania ciśnienia w uchu środkowym. Powoduje to powstanie podciśnienia w uchu środkowym i wepchnięcie błony bębenkowej w kierunku ucha środkowego. Jeżeli nie uda się wyrównać ciśnienia dochodzi do Barotitis - objawiającego się bardzo silnym bólem ucha, któremu mogą towarzyszyć (zwykle przejściowe) zawroty głowy i pogorszenie słuchu. Wykazano, że dzieci w wieku poniżej 8 lat w różnym stopniu doświadczają Barotitis podczas podróży samolotem (1,2,4). Dorośli stosunkowo łatwo mogą wyrównać ciśnienie w uchu środkowym podczas lądowania samalotem przez wykonanie tzw manewru Valsalvy. Polega on na ściśnięciu skrzydełek nosa i zamknięciu/zatkaniu nosa palcami.  Przy tak zamkniętych drogach oddechowych wykonania próby wydechu, która wdmuchuje, powietrze przez trąbki Eustachiusza do ucha środkowego wyrównując tym samym ciśnienie po obu stronach błony bębenkowej.

Należy pamiętać, że dzieci oraz niektóre osoby dorosłe mają problem z wykonaniem manewru Valsalvy, wtedy pomocny jest zestaw Otovent.

Metoda Otovent

Metoda Otovent jest to potwierdzona klinicznie opcja leczenia z wyboru ujemnego ciśnienia w uchu środkowym, która pomaga uniknąć chirurgicznego zabiegu zakładania rurek wentylacyjnych w błonie bębenkowej ucha pacjenta.

Jest to nieinwazyjny, w 100% wolny od substancji chemicznych i leków sposób leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego, rekomendowany przez lekarzy laryngologów w ciągu ostatnich 20 lat.

Dziecko napełnia balon medyczny powietrzem wdmuchiwanym przez nos. Wyrównuje w ten sposób ciśnienie w uchu i łagodzi objawy ze strony ucha środkowego.

Dzieci mogą używać zestawu Otovent w domu pod nadzorem rodziców. Leczenie jest bezbolesne, bez efektów ubocznych i zajmuje niewiele czasu.

Otovent należy stosować 2-3 razy dziennie, aż do całkowitego usunięcia płynu wysiękowego z ucha środkowego.

Jak korzystać z zestawu Otovent ?Otovent - schemat użycia zestawu

  1. Podłączyć balon do końcówki nosowej. Prawą ręką mocno docisnąć okrągłą część końcówki nosowej do prawego otworu nosowego. Palcami lewej ręki zatkać lewy przewód nosowy. Przycisnąć skrzydełko nosa z lewej strony w taki sposób by szczelnie zatkać lewy przewód nosowy.
  2. Głęboko wciągnąć powietrze i zamknąć usta. Nadmuchać balon prawym otworem nosowym, aż osiągnie rozmiar grejpfruta.
  3. Powtórzyć procedurę dla lewego otworu nosowego.

Leczenie jest skuteczne, jeżeli dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.

Jeśli dziecko nie odczuwa żadnej zmiany w uchu:

  • Należy powtórzyć punkt 2, przechylając głowę lekko do przodu, a następnie w prawo.
  • Powtórzyć punkt 3.
  • Gdy balon zostanie nadmuchany szczelnie docisnąć końcówkę nosową do otworu nosowego i przełknąć ślinę. Powietrze z balonu będzie uchodzić wstecznie w kierunku nosa.

Leczenie jest skuteczne, jeśli dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.

Uwaga! Każdy balon można napełniać maksymalnie 20 razy. (wtedy ciśnienie do przedmuchiwania trąbek słuchowych jest skuteczne)

Otovent - wyrównuje ciśnienie w uchu środkowym podczas lotu samolotem

Otovent - cisnienie w uchu środkowym przed startem samolotu

Otovent - układ cisnień w uchu środkowym przy wznoszeniu, starcie samolotu

Otovent - ciśnienie w uchu śrdokowym przy lądowaniu samolotu

Otovent - ból ucha po wylądowaniu samolotu, barotitis, niedosłuch

Otovent - cisnienie w uchu środkowym przed startem samolotu

Otovent - układ cisnień w uchu środkowym przy wznoszeniu, starcie samolotu

Otovent - ciśnienie w uchu śrdokowym przy lądowaniu samolotu

Otovent - ból ucha po wylądowaniu samolotu, barotitis, niedosłuch

Otovent - cisnienie w uchu środkowym przed startem samolotu

Otovent - układ cisnień w uchu środkowym przy wznoszeniu, starcie samolotu

Otovent - ciśnienie w uchu śrdokowym przy lądowaniu samolotu

Otovent - ból ucha po wylądowaniu samolotu, barotitis, niedosłuch

Otovent - samolot

Otovent - wyrównuje ciśnienie w uchu środkowym podczas lotu samolotem

Otovent - cisnienie w uchu środkowym przed startem samolotu

Otovent - układ cisnień w uchu środkowym przy wznoszeniu, starcie samolotu

Otovent - ciśnienie w uchu śrdokowym przy lądowaniu samolotu

Otovent - ból ucha po wylądowaniu samolotu, barotitis, niedosłuch

Otovent - schemat użycia zestawu

Logotyp -Otoventu

Otovent - samolot

Otovent - wyrównuje ciśnienie w uchu środkowym podczas lotu samolotem

Otovent - cisnienie w uchu środkowym przed startem samolotu

Otovent - układ cisnień w uchu środkowym przy wznoszeniu, starcie samolotu

Otovent - ciśnienie w uchu śrdokowym przy lądowaniu samolotu

Otovent - ból ucha po wylądowaniu samolotu, barotitis, niedosłuch

Otovent - schemat użycia zestawu

Logotyp -Otoventu